W załączniku można pobrać

  1. Zapisy do regulaminu odbioru dzieci przez osoby upoważnione na rok 2022-2023
  2. Druk - Upoważnienie do odbioru dziecka
  3. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
  4. Wytyczne GIS z dn. 11 marca 2022r.
  5. Polityka prywatności