W załączniku można pobrać

  1. Karta Kontynuacji 2022
  2. Wzór oświadczenia o odbiorze dziecka z przedszkola.
  3. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie epidemii COVID-19  w Przedszkolu nr 5 w Gdańsku oraz komunikacji miedzy rodzicami/opiekunami a przedszkolem.

  4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
  5. Wytyczne GIS z dn. 11 marca 2022r.
  6. Polityka prywatności