W załączniku można pobrać

  1. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Podstawa programowa z komentarzem
  2. Wytyczne GIS z dn. 11 marca 2022r.
  3. Polityka prywatności
  4.  Druk - upoważnienie do odbioru dziecka 2023-2024
  5.  Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola
  6.  Regulamin odbioru dziecka z przedszkola
  7. Zał. 1 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
  8. Statut przedszkola
  9. Elektroniczna ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu
  10. System bezpieczeństwa