Rekrutacja na rok 2023/2024 rozpocznie się 1 marca 2023 r. o godzinie 12:00

Do pobrania w plikach: 

  1.  Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska dot. terminów rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
  2. Zasady rekrutacji do przedszkoli i zerówek 2023-2024
    • 2 A w języku angielskim
    • 2 B w języku ukraińskim
    • 2 C w języku rosyjskim
  3. Uchwała  Nr XXX/782/20 Rady Miasta Gdańska w sprawie kryteriów rekrutacyjnych