Rekrutacja na rok 2024/2025 rozpocznie się 1 marca 2024 r. o godzinie 12:00

Do pobrania w plikach: 

  1.  Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska dot. terminów rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
  2. Zasady rekrutacji