Klauzula informacyjna dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 5 „Róża Wiatrów” w Gdańsku