Odpłatność  za  przedszkole od 01 stycznia 2023  składa się  z :

 

Opłaty  za  wyżywienie dziecka - dzienna stawka za trzy posiłki – 11,00 zł.

Opłata za  opiekę dziecka  zmienia  się w zależności od  ilości   godzin pobytu dziecka w przedszkolu   w danym miesiącu. Opłaty za opiekę  dzieci 3-5 letnie – opieka w czasie przekraczającym czas podstawy programowej wynosi 1,00 zł.
 za rozpoczętą godzinę.

( w  godz. 8 -13.00. opieka jest bezpłatna)

 

Opłaty dokonujemy do 10–go dnia danego miesiąca na indywidualne konta bankowe przedszkola po naliczeniu i podaniu dokładnej kwoty dla każdego dziecka z  poszczególnych grup przez Panią intendent Katarzynę Imianowską

 

Każda  zmiana  warunków  umowy wymaga pisemnej zgody w formie aneksu do umowy.

Osobom pobierającym zasiłek rodzinny lub posiadającym Opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania rozwoju lub Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przysługuje zniżka w opłacie za opiekę .

Należy dostarczyć odpowiednie dokumenty do kancelarii przedszkola
lub Pani  intendent Katarzynie Imianowskiej

Tel. 58 346 56 64

odplatnosci-124883.jpg

odplatnosci-124884.jpg