Odpłatność za przedszkole od 1 czerwca 2024 roku

 

Odpłatność  za  przedszkole od 01 czerwca 2024  składa się  z :

  • Opłaty  za  wyżywienie dziecka - dzienna stawka za trzy posiłki – 14,00 zł.

 

  • Opłata za  opiekę dziecka zmienia  się w zależności od  ilości   godzin pobytu dziecka w przedszkolu   w danym miesiącu. Opłaty za opiekę  dzieci 3-5 letnie – opieka w czasie przekraczającym czas podstawy programowej wynosi 1,30 zł.
    za rozpoczętą godzinę.

( w  godz. 8 -13.00. opieka jest bezpłatna)

 

  • Opłaty dokonujemy do 10–go dnia danego miesiąca na indywidualne konta bankowe przedszkola po naliczeniu i podaniu dokładnej kwoty dla każdego dziecka z  poszczególnych grup przez Panią intendent Katarzynę Imianowską

 

  • Każda  zmiana  warunków  umowy wymaga pisemnej zgody w formie aneksu do umowy.

 

  • Osobom pobierającym zasiłek rodzinny lub posiadającym Opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania rozwoju lub Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przysługuje zniżka w opłacie za opiekę .

Należy dostarczyć odpowiednie dokumenty do kancelarii przedszkola lub Pani  intendent Katarzynie Imianowskiej

          tel. 58 346 56 64

  • Rada Rodziców

Miesięczne składki na fundusz RR w wysokości 50 zł wpłacać należy

na konto Rady Rodziców 48 1160 2202 0000 0002 2587 4431