Konto Rady Rodziców P5:

48 1160 2202 0000 0002 2587 4431

Opłaty:

50 zł (raz w miesiącu)*

* 40 zł na osobę w przypadku rodzeństwa uczęszczającego do Przedszkola nr 5

Dodatkowe opłaty ustalone przez Radę Rodziców.

RR finansuje:

  • teatrzyki, koncerty, zajęcia umuzykalniające (rytmika)
  • organizację uroczystości, spotkań, konkursów i wycieczek
  • zakup zabawek i pomocy