Prezydium Rady Rodziców

2021/2022

Przewodnicząca RR: Sandra Czerwińska

Sekretarz RR: Bożena Woźna, Iza Polkowska

Komisja Rewizyjna: Michał Hoeft, Edyta Bogucka, Magdalena Zalewska

Komisja Pedagogiczna: Karolina Molka, Olga Maculewicz


Konto Rady Rodziców P5:

48 1160 2202 0000 0002 2587 4431

Opłaty:

40 zł (raz w miesiącu)*

* 30 zł na osobę w przypadku rodzeństwa uczęszczającego do Przedszkola nr 5

50 zł na ręczniki papierowe (raz w roku)

RR finansuje:

  • teatrzyki, koncerty, zajęcia umuzykalniające (rytmika)
  • organizację uroczystości, spotkań, konkursów i wycieczek
  • zakup zabawek i pomocy