Pracę oraz wypełniony formularz zgody na udział dziecka w konkursie nalezy przesłać na adres sekretariat@p5.edu.gdansk.pl w formie elektronicznej.