W zwiazku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych

w  dniach 29.04-02.05.2024

następuje zwieszenie zajęć

dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.