Drodzy , Rodzice !

Powrót dzieci do przedszkola

 

UWAGA, WAŻNE

 

 

Ponowne zapisy do przedszkola .

Ze względu na wytyczne GIS   i MEN

opieka od 18 maja b.r.  będzie  zorganizowana w  grupach
po 12 dzieci w  zbliżonym wieku.

 

Rodzice, którzy muszą przyprowadzić dzieci do przedszkola,
proszeni są o potwierdzenie tego faktu 

wraz ze wskazaniem godzin pobytu dziecka od - do 

poprzez przesłanie zgłoszenia na adres sekretariat@p5.edu.gdansk.pl

 

Decyzję czy dziecko będzie przyjęte oraz druk oświadczenia do wypełnienia
 przed przyprowadzeniem dziecka, 

będzie rodzicom przesłany elektronicznie. 

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu ,

będziemy zmuszeni zamknąć przedszkole i  w dalszym ciągu zawiesić
działalność placówki. 

 

 

Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do środy 13 maja do godz. 12.00.

Podając : Imię i nazwisko dziecka oraz godziny pobytu od-do.

Adres: sekretariat@p5.edu.gdansk.pl

Niewysłanie odpowiedzi będzie traktowane jako brak chęci zapisania dziecka.

Prosimy też na bieżąco sprawdzać stronę naszego przedszkola :  p5.edu.gdansk.pl
 oraz informacje na stronach Miasta Gdańska.

Poniżej udostępniamy stronę z odpowiedziami na najczęstsze pytania.

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi

W załączniku znajdą Państwo Zarządzenie Dyrektora Przedszkola o zawieszeniu zajęć do 15 maja br. oraz wsparcie psychologiczne


W załącznikach:

  • Zarządzenie Dyrektora Przedszkola o zaiweszeniu zajęć do 15 maja br. 
  • Wsparcie Psychologiczne